3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi başladı

Kayseri Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen 3

3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi başladı
29 Ocak 2020 - 12:24


Kayseri Üniversitesinin ev sahipliğinde düzenlenen 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi başladı.

Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Turizm Fakültesi Konferans Salonu'ndaki açılışta yaptığı konuşmada, kongre boyunca yerli ve yabancı akademisyen, araştırmacı, uzman ve uygulayıcıların, gerçekleştirdikleri çalışmaları sunarak, sosyal bilimler alanındaki gelişmeleri, yenilikleri ve sorunları ele alacağını söyledi.

Sosyal bilimlerdeki farklı alanların birbirinden ayrılamayacağını ifade eden Karamustafa, sosyal bilimlerin insanlık tarihiyle, insanın kendisini tanımasıyla ortaya çıktığını belirtti.

ERÜ İlahiyat Fakültesi Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Has da kongrede "Dinlerde temayüz eden kavramlar ve günümüz açısından değerlendirilmesi" konulu sunum yaptı.

Dinler arası ortak kavramlardan örnekler veren Has, şöyle konuştu:

"Abdest dediğimiz ibadete başlangıç kavramı, baktığımızda dinlerde ortaktır. Mesela milattan önce 2500'lü yıllarda Hitit dinlerinde ibadete başlarken 'tuhu esrar' diye bir kavram var. Bizdeki abdestin tam karşılığıdır. Günümüzde Hindularca kutsal kabul edilen Ganj Nehri'nde insanların günahlarından arınması ve temizlenmesi... Suyun bütün dinlerde özel bir yeri vardır. Hristiyanlık'taki vaftizi bizdeki abdestten ayırmamız pek de mümkün değil."

Has, ahiret kavramının da neredeyse tüm dinlerde görüldüğünü dile getirdi.

Dinlerin doğuşunu değerlendiren Has, "Bütün dinler insanların Tanrı'yı anlama ve o kavrama yaklaşabilme çabalarıyla ortaya çıkmıştır. Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar bütün peygamberlerin getirdiği hak din ortaktır ve adı İslam'dır. Ancak tarihin akışı içinde insanlar hak dinden uzaklaşmıştır. Beşeri zaaf neticesinde dinde meydana gelen dejenerasyonlar nedeniyle Allah yeni uyarıcılar göndermiştir." ifadelerini kullandı.

Programda, Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Dr. Ayhan Kuşçulu'ya plaket takdim edildi.

Sosyal bilimlerin farklı alanlarında çalışmalar yapan, 11 ülkeden 250 akademisyen ve uzmanı bir araya getiren kongre, 31 Ocak'ta sona erecek.