Kayseri Haber Ajansı

Dünya’nın En Büyük Kıtasına Adını Veren Türk Boyu : ASLAR

Türk tarihinin derinliklerinde kalan ve çok da bilinmeyen ancak okuyunca yine Türklüğümüz ile gurur duyacağımız bir konuyu sizlerle paylaşacağım; “ASLAR ”

16 Haziran 2019 - 13:54 'de eklendi ve 130 kez görüntülendi.
Dünya’nın En Büyük Kıtasına Adını Veren Türk Boyu : ASLAR

Peki…Kim bu ..? Başka bir deyişle; Dünyanın en büyük kıtası olan kıtasına adını veren bu Türk boyu kimdir..?

Eski kaynaklarda Nahcivan ve Ermenistan arazisine Aza denirdi. Mesela Urartular Aras nehrini geçince Aza ülkesine girmiş olurlardı. Roma döneminde ise bölge Azer şeklinde adlandırılmıştır.

Genelde de önceleri kendi hakimiyetleri altında iken, ileride içlerinden hakim bir güç olarak çıkan Alanlar ile sürekli aynı bölgede bulunduklarından, isimleri de daima birlikte anılmıştır.(Aslar-Alanlar)

Alanlar/Aslar M.Ö. 1. yüz yılın ortalarında Sarmatlar’ın topraklarını işgal edip, Don nehri boyunca yerleşmişlerdi. Orta Asya’da kalanları ise, Çin’in kuzeyinde ve Semerkant dolaylarında yaşamaktaydılar.

Alanların kimisi göçebeydi, kimisi de bir yere yerleşip tarımla uğraşmaya başlamışlardı. Başlıca geçim kaynakları bağcılıktı. Hemen hepsi uzun boylu idi. Saçları sarıya yakın, yeşil gözlü yakışıklı ve güzel olup…Hunlar gibi çok iyi at kullanıcısı ve savaşçı idiler.

Bugün Türkmenlerin Salur uruğundan bir boyun adı da Alandır. Bundan, Alanların/Asların bir kısmının Oğuzlarla karışmış olduğu sonucu çıkarılabilir.

HUNLAR, M.S.375 yılında İdil nehrini geçerek, Kafkasların kuzeyinde yaşamakta olan Aslar’ı daha batıya sürdüler. Batıya sürülen Aslar/Alanlar sonradan Vandallarla birleşti.

Bir süre burada kaldıktan sonra, 406 yılında yeniden harekete geçerek Vandallar’la birlikte, Ren nehrini aşıp Galya’ya girdiler. 417 yılında Aslar/Alanlar’ın beyi Addar, Vizigotlar’ın kralı Willia ile savaşa tutuştu. Bu savaştan sonra Aslar/Alanlar, Pirene sıradağlarını aşıp İspanya’ya girdiler.

Günümüzde İspanya’da ki KatAlanlar ile bağları da mümkündür.(Araştırılmakta)

429 yılında da Vandallar’la birlikte Afrika’ya geçtiler…

Günümüzde yarısı Gürcistan’ın kuzeyinde, yarısı da Rusya’ya bağlı olarak dağlık Kafkas’ta bulunan Oset halkı bu tarihi Aslar’ın/Alanlar’ın torunları kabul edilir…

Orhun Bengü Abideleri’nde Kırgızlar’ın komşuluğunda yaşayan Az Budun’undan bahsedilir;

“-As Bars Beye Kağan atı biz berdimiz” (Kültigin Anıtı)

(Aslardan Bars beye Kağan adını biz verdik)

Tarihde Aslar’ın anıldığı en ilginç yer ise İzlanda’dır.

Snorri Sturluson adlı İzlandalı bir Viking, 1222-1225 yıllarında yazdığı kitapta;

“As halkı eski zamanlarda Troya’dan çıkmış ve Saks ülkesine (Saksonya) gelmiştir.

Burada yerleşip İskandinav kızları ile evlenen bu savaşçılar zamanla içlerinde erimişler ancak önemli izler bırakmışlardır.”

En önemli izlerini ise Sturluson’un eserinde; “Troya Türk ülkesidir…Türklerin ülkesini terk edip…Avrupa’ya gelen Aslar buraya Türk töresini getirdi ve burada Türkler’in koyduğu yasalar uygulandı…” şeklinde görmekteyiz.

İskandinavyalı Aslar, pek çok yer adı bırakmışlardır; Göl, Orun, Qömül, Eykin…

İskandinav destanlarında geçen Türk isimleri ise; Anar, Atıl,  Qamlı, Qunn, Aslauq, Buri, Eynar, Eqil, Asdis…

Kiev şehrinin eski ismi “As-kal” olup, dağlık-kayalık anlamındadır ki, Kiev tepelik bir yere kurulmuştur.

ASLAR,TÜRKLER’İN İLK ORTAK İSMİ OLUP BUNDAN DOLAYI DA BU DERECE GENİŞ BİR COĞRAFYAYA YAYILMIŞTIR. (Zekiev)

Tarihte Küçükmenderes Havzası da AS adı verilen bu Ön Türkler’in yurdu idi.

Hitit kralı II.Tudhalia, (MÖ.1460-1440) askeri sefer düzenlediği bu coğrafya için “ASSUWA” adını kullanır. Bu ise “Asya” sözcüğünün Hititce karşılığı olup, “ASSUWA”;As ülkesi demektir.

Macar bilgini Peter Vaczy ise Aslar’dan için “ tüm Türkistan’ı ve tüm Sibirya bozkırlarını kaplayan İSKİT/SAKA kavimleri arasından çıkmıştır” demektedir.

Aslar aslında TÜRKÇE olan bir dil konuşuyorlardı.

Azerbaycan ülke adının kökündeki Azer boy adının ortaya çıkmasının esası da bu AZ boyudur. Aslar bazen de Az(lar) olarak geçen halk, şimdiki Azerbaycan’ın en eski halklarından biridir.

Bizans kaynaklarında; Trakya ovaları için, AStike ovaları denildiğini…

Küçük Menderes’e AStarpa denildiğini…

İskandinavlar’ın atası sayılan Odin’in AS’lardan geldiğini…

Etrüsklerin de kendilerine R’AS’ena dediklerini unutmayalım…

Ayrıca… Yunan mitolojisinde; İnsanları yaratan ve onlara “aydınlanmaları” için ışığı getiren Prometheus’un eşinin adı da ASİA’dır.

Aslar’ın bir kısmı, çok daha önceleri yani MÖ 1.300’lü yıllarda Ege Bölgesi’ne gelerek Ödemiş-Tire dolaylarına yerleşmiş olup aynı zamanda bir Ön Türk kolu olan Saka/İskit toplumunun devamı olarak aynı kültürü yaşatmışlardır.

Bir kısmı İskandinavya’ya giderek orada erimişlerdir. Bir kısmı da kendi bölgelerinde kalarak diğer ve içine karışarak kaybolmuşlardır.

Tarihin derinliklerinde kalan ancak pek bilinmeyen bir Türk boyu olan Aslar, yapılacak daha detaylı araştırmalarla daha da ön plana çıkarak hakkettikleri değere mutlaka kavuşacaklardır.

Bizlere düşen ise, “Büyük Türk Tarihine” bir bütün halinde şartsız sahip çıkmaktır !

Kaynak :

Kaynakça;

•İRAN İLE TURAN, ESKİÇAĞ’DA AVRASYA VE ORTADOĞU’YU HAYAL ETMEK (Prof.Dr.Osman Karatay)

•TÜRKLER (Halit Yaşarkurt)

•AVRASYA’NIN BOZKIR HALKLARI ALANLAR VE ASLAR (Dr.Öğr.Üye.Umut Üren)


SON DAKÄ°KA HABERLERÄ°
İLGİLİ HABERLER
ankara evden eve nakliyat

kayseri escort kayseri escort bul