Kayseri Haber Ajansı

Türkler’in Anadolu’ya İlk Girişleri

Türkler Anadolu’ya ilk ne zaman girdiler..? İskitler/Sakalar’ın , M.Ö. 654 yılında Azarbaycan üzerinden, Anadolu’ya inerek bölgeyi hakimiyetleri altına almaları ile Türkler’in bu coğrafyaya hem ilgileri ve hem de ilk girişleri başlar.

14 Nisan 2019 - 17:39 'de eklendi ve 128 kez görüntülendi.
Türkler’in Anadolu’ya İlk Girişleri

’in ’daki ilk izleri hep 1071’de Malazgirt Zaferi ile başladığı şeklinde yaygın ama yanlış bir bilgi hakimdir. Oysa durum hiç de öyle değildir…

Konuya önce “Anadolu” ismi ile başlayalım; Anadolu, Türkçe bir kelime gibi görünse de aslında Yunanca bir kelimeden kaynağını alır. Yani, Yunanca “Anatolia”dan.

Anatolia, güneşin doğduğu yer anlamındadır.

Doğu Roma İmparatorluğu (Bizans) doğu topraklarını tanımlamak için kullanırdı Anatolia’yı.

Türkçeye de Anadolu şeklinde geçmiş ve yine aynı coğrafya için kullanılmaktadır…

Peki Türkler Anadolu’ya ilk ne zaman girdiler..?

Bir başka yaygın ancak fazlaca romantik görüş ise Sümerler ve Hititler’in Türk olduğu şeklindedir…

Sadece var olan ortak kelimelerden hareketle bu sonuca varılmakta…

Kulağa hoş gelse de bilimsel ve akademik yöntemler açısından şu an için var olan bilgi ve belgelerle bu tezin çok da yeterli olmadığı yönündedir.

Tarih bilimi de diğer bilim dalları gibi sonuca belgeler, bulgular ve doğru kanıtlarla ulaşır…

Şimdi asıl konumuza dönersek… Tarihin babası kabul edilen Heredot ünlü eseri Historia’da İskitler’den yani Sakalar’dan detaylıca bahseder.

(Bu Türk yoğun topluluk için Batı kaynakları İskitler, doğu kaynakları ise Sakalar şeklinde bahseder.)

Kafkaslar boyunca hüküm süren İskitler/Sakalar’ın , M.Ö. 654 yılında Azarbaycan üzerinden, Anadolu’ya inerek bölgeyi hakimiyetleri altına almaları ile Türkler’in bu coğrafyaya hem ilgileri ve hem de ilk girişleri başlar. Daha sonra hakimiyet sahalarını Suriye ve Filistin’e kadar genişletirler.

O dönem İskitler’in başındaki Türk hükümdarlardan biri ise ;

-Asur kaynaklarında “Maduva”,

-Grek kaynaklarında “Madias”

-İran kaynaklarında “Afrasyap”

-Türkler’de ise “Alp Er Tunga” olarak geçen meşhur İskit/Saka hükümdarıdır!

İskitler’den sonra Anadolu’ya Türkler’in girişleri, M.S.374 yılında Hunlar’ın Kafkasya üzerinde batıya akınları sırasındadır.

Atila’nın dedesi Uldız’ın komutasındaki “Hunlar”ın bir kolu Karadeniz’in kuzeyinden Avrupa içlerine kadar ilerleyip “Kavimler Göçünü” başlatırlar.

Kavimler göçünün başlaması aynı zamanda “Ortaçağ”ın başlangıcı olarak kabul edilir.

(Ortaçağı kapatan da yine bir Türk’dür; Fatih Sultan Mehmet )

Kursık ve Basık adlı iki komutanın başında olduğu bir diğer Hun kolu da M.S.395’de , kuzey doğudan Anadolu’ya girer.

Erzurum, , Çukurova, Urfa, Antakya ve Suriye’ye geçip Kudüs’e yönelirler.

Daha sonra ise geri dönüşlerinde ve Ankara (Kapadokya) bölgelerine gelerek burayı baskı altına alırlar ve yine kuzeye dönerler.

Bu manada Kayseri’ye Türkler’in ilk girişleri M.S.395 yılında Avrupa Hunları tarafından olmuştur.

M.S.515 de Kafkasya’nın kuzeyinde bulunan ve Sibirya coğrafyasına da adlarını veren Sabir Türkleri (Sabarlar, Sıbırlar),

Çiğil-Biy komutasında yine Anadolu’ya girerler. Kayseri’nin de dahil olduğu Kapadokya ve civarını ele geçirirler…

Bundan sonra ise Türkler’in Anadolu’ya girişleri Büyük Selçuklu keşif yani öncü birlikleri tarafındandır.

Kayseri 1068 de Afşin Bey tarafından feth edilir. Ancak destek kuvvetler gelmediği için hakimiyeti fazla sürmez.

1071 Malazgirt’ten sonra ise Sultan Alparslan’ın komutanları tarafından Anadolu bölge bölge feth olunur. Ele geçirilen bu topraklarda kurulan beylikler sayesinde Anadolu’nun hakimiyeti artık tamamen Türkler’e geçer. Bu dönemde Kayseri, Malatya, ve civarı Danişmendliler tarafından feth olunarak Danişmendli Beyliği kurulur.

Görüldüğü üzere Türkler’in Anadolu ile ilgilerini Malazgirt Zaferi ile sınırlamak hiç doğru değildir.

Türkler’in Anadolu’ya ilk girişleri Malazgirt Zaferi’nden…1750 yıl önceye dayanır.(Günümüzden 2700 yıl önce…)

Bu bakımdan için en en uygun ifade de şudur;

— “” Türkler’in Anadolu’ya “kalıcı” olarak “ilk” girişleri !.. “

KAYNAK :

Diğer Kaynaklar;

•KÖK TENGRİ’NİN ÇOCUKLARI(Prof.Dr.Ahmet Taşağıl)

•ÜÇ BOZKIRLIATİLA-CENGİZ HAN-TiMUR (Manole Neagoe)

•TÜRK MİLLÎ KÜLTÜRÜ (Prof.Dr.İbrahim Kafesoğlu)

•ORTA ASYA TÜRK TARİHİ HAKKINDA DERSLER(Prof.Dr. V.V.Barthold)

•ATİLA VE HUNLAR (Prof.Dr.Gyula Nemeth)


SON DAKÄ°KA HABERLERÄ°
İLGİLİ HABERLER
ankara evden eve nakliyat

kayseri escort kayseri escort bul